חיפוש באתר

הודעת עיריית ירושלים על ביצוע שדרוג המרכז המסחרי

הרינו להביא לידיעתכם כי בכוונת עיריית ירושלים באמצעות חברת עדן או מי מטעמה של עיריית
ירושלים, לבצע עבודות לשדרוג המרכז המסחרי הסמוך לביתכם ובכלל זה, עבודות גינון, תאורה,
ספסלים וריצופים.
יצויין כי העבודות ייעשו הן בשטחים ציבוריים והן בשטחים פרטיים השייכים בחלקם גם לבניינים
הצמודים למרכז המסחרי.
הרינו להודיעכם כי עבודות אלה הינם לצורכי אחזקה ושדרוג בלבד ועל כן חשוב מאוד שיתוף
הפעולה והסכמת הבניינים לביצוע עבודות אלו.
יודגש כי לא תישלח הודעה נוספת, בכל שאלה ו/או פנייה, ניתן לפנות לרחל בטלפון 054-5723298 או לנטאלי בטלפון 054-4837200
תאריך תחילת עבודות ב 20.12.2020 וצפי לסיום עד לתאריך 20.3.2021
בברכה,
עיריית ירושלים

צרו קשר:
מתנסנט חוגים הצהרת נגישות