לפעילות עד הבית לחצו כאן!

חיפוש באתר

חוברת פעילות 2018-2019 תשע"ט חלק א'

מינהל קהילתי רמת אלון

 

תוכן עניינים

 

דבר ההנהלה ................................ 3 
הסכם רישום לחוגים ..................... 4 
חופשות, חגים ומועדים .................. 6 
חוגי ספורט, מחול ותנועה 
קפוארה ....................................... 8 
קרב מגע ...................................... 9 
הפועל רמות בכדורסל ................... 10 
מועדון כדורגל ............................... 12 
מחול משולש ................................ 13 
בלט קלאסי .................................. 14 
בית ספר אלון למחול ..................... 15 
התעמלות ואקרובטיקה ................. 16 
שחיה ........................................... 17 
חיטובים ....................................... 19 
זמני פעילות הבריכה ...................... 20 
מנהיגות סביבתית ........................ 21 
יום הולדת .................................... 22 
חוגי מוסיקה, אומנויות ומחשבים 
חוגי מוסיקה ................................. 24 
ריקודי עם .................................... 25 
קורסי מחשבים ואלקטרוניקה .........26

קהילה וחברה במינהל 
יחידת הנוער ................................... 30 
מועדון +60 ..................................... 32 
מועדון +55 ..................................... 34 
עבודה קהילתית ............................. 35 
פורום נשים .................................... 37 
קהילה מטיילת ............................... 38 
מרכז מתנדבים ............................... 38 
קליטה, עלייה והגיל השלישי ........... 39 
מוקד צמי"ד ................................... 40 
תוכנית עמיתים .............................. 42 
ייעוץ תעסוקתי ............................... 43 
בנק הזמן ...................................... 44 
דרכי איתן ..................................... 45 
ספריה עירונית .............................. 45 
השוטר הקהילתי .......................... 46 
תכנון אורבני ................................ 47 
שומרים על יער רמות .................... 47 
חנות קטנה ומטריפה ..................... 48 
תיקוני מחשבים ............................. 48 
פסיכודרמה משולבת ...................... 49

 

לפרטים נוספים: מינהל קהילתי רמון אלון | רח' רקנטי 6 | 025484100http://www.ramotalon.org.il 

 

 

דבר ההנהלה

תושבים יקרים,
בפתחה של שנת תשע"ט אנו שמחים, כבכל שנה להציג בפניכם מגוון רחב של חוגים
ופעילויות פנאי איכותיות בקשת רחבה של תחומי עניין בתחומי התרבות, המוסיקה,
העשרה אישית, הספורט ועוד .
הפעילות המגוונת מאפשרת להביא לידי ביטוי את השילוב בין איכות חיים, ערכים,
מעורבות וערבות קהילתית. הרחבת ההיצע של הפעילויות ועלייה באיכותן הן בעלות
חשיבות רבה בעינינו, משם שהן מעניקות לנו הזדמנות להעמקה ולחיזוק המפגש
הקהילתי בין תושבי השכונה ממגזרים שונים ובכל הגילאים, וליצור מעגלי היכרות
וקשרים שמעצימים ומעשירים את החוויה השכונתית והקהילתית.
חשוב לנו מאד להתעדכן ברצונותיכם ולהיות קשובים לבקשותיכם והצעותיכם באשר
לגיוון ולרענון של היצע החוגים והפעילויות וכמובן בנוגע לאיכותם. תודות לצוות המינהל
הקהילתי העוסק במלאכה היומיומית, למורי ומדריכי החוגים.


מזמינים את כולכם -
לקחת חלק בפעילויות וכן באירועי התרבות הרבים במשך השנה, המתפרסמים בערוצי
התקשורת השונים )שילוט חוצות, רשתות חברתיות*, קבוצות ווטסאפ של המינהל*(
להצטרף לפעילויות בוועדות השונות של המינהל הקהילתי
להצטרף לקבוצות המתנדבים האיכותיות שהופכות את השכונה למקום טוב יותר.

יחד נקדם את השכונה לשיאים חדשים
שנה טובה ומוצלחת!


ד"ר חגית הכהן וולף              גוסטבו שנייברג                  אסתי קירמאיר- בקלה
יו"ר                                   ס. יו"ר                                מנכ"לית

 

 

 

להצטרפות לקבוצות הווטסאפ – התקשרו והצטרפו 025484100 לפייסבוק של המינהל חפשו "רמות אלון"

 

הסכם רישום לחוגים שנה"ל תשע"ט | 2018-2019

 

שנת הפעילות:
שנת פעילות נמשכת 11 חודשים – החל מה-2018.9.1 ועד 19.7.31 .ישנם חוגים הפועלים
10 חודשים –
נא לשים לב לכך לפני ההרשמה לחוג.
מינימום משתתפים:
פתיחת חוג מותנת במינימום נרשמים. כמות המשתתפים המינימלית משתנה בין חוג
לחוג. למרות התחייבות המינהל להפעיל את המסגרת במשך שנת הלימודים הוא יהיה
רשאי להחליט על ביטול הפעילות במידה ולא יהיו מספיק משתתפים ו/או יחולו שינויים
בלתי צפויים הקשורים לפעילות, מבלי שהדבר יחשב להפרת ההתחייבות ומבלי שהדבר
יחייב את המינהל לפצות את הנרשמים או המשתתפים.
שינויים בשעות הפעילות:
במהלך שנת הלימודים יתכנו שינויים בשעות ובימי פעילות החוגים. הזזה של פעילות
החוג בטווח של שעה )הקדמה או הזזה לשעה אחת מאוחרת( במקרים חריגים של:
הופעה, חזרה, אימון ייחודי וכיו"ב תחשב כקיום החוג כרגיל.
ביטול שיעור במקרה חירום:
במקרה של אירוע חירום – שלג, מלחמה ועוד, לא יהיה החזר כספי,) אימונים המתקיימים
תחת כיפת השמים בטמפרטורות נמוכות ובימים גשומים( המינהל לא מחויב להשלים
את השיעור והדבר לא יחייב את המינהל לפצות את המשתתפים.
גבייה ושכר לימוד:
שכר הלימוד החודשי מתבסס על 4 שיעורים )אחת לשבוע, 40 שיעורים בשנה(
או 8 שיעורים )פעמיים בשבוע, 80 שיעורים בשנה(. אנו מתחייבים לכמות זו של
שיעורים )למעט כדורסל וכדורגל(, ולכן עלות החוג אינה משתנה מחודש לחודש,
אלא כוללת שיקלול של ימי החופש.
שיעור המתבטל בגלל העדר מורה – יוחזר. אין החזר על שיעורים במקרה של
היעדרות המשתתף מכל סיבה שהיא.
הסכומים הנקובים עבור השתתפות בחוג/ים נכונים למועד ההרשמה לחוג/ים, יתכנו
עדכונים בגין תוספות היוקר במשק ו/או כל תוספת אחרת שתקבע במשק ובהתאם
להחלטת הנהלת המרכז הקהילתי.
תוספת תשלום בגין עדכונים שנעשו בחודש מסוים ושלא נכללו בתשלום עבור אותו
החודש, תיכלל בתשלום של החודש הבא.

שכר הלימוד ישולם באמצעות הוראת קבע בבנק או כרטיס אשראי בלבד.
שיעור ניסיון חינם יינתן רק בחוגים הקבוצתיים. לנרשמים לחוג, שיעור הניסיון
יחשב כשיעור מן המניין ויהיה חייב בתשלום.
על כל נרשם לחתום על הסכם השתתפות בחוגי המינהל, בין אם הוא משתתף
חדש ובין אם הוא משתתף ותיק. הורים יחתמו עבור בנם/ביתם הקטין/ה.
בקשות לביטול השתתפות:
אין ביטול אוטומטי ורטרואקטיבי של חוגים. ביטול חוג יעשה עד ה-20 לכל חודש עבור
החודש שאחריו. ביטול לאחר ה-20 לכל חודש יבוצע בחודש לאחר מכן. לא יוחזרו
כספים על ביטול של חודש או יותר בדיעבד. בקשות לביטול השתתפות - יש למלא
טופס במזכירות המינהל עד ה- 20 בכל חודש עבור החודש שלאחריו. רק לאחר
מילוי של הטופס יופסק החיוב. לא יאושרו ביטולים בטלפון או בהודעות בע"פ דרך
המדריכים. לא יתקבלו בקשות לביטולים לגבי חודשי הפעילות :מאי, יוני, יולי 2019.
הנחות: משפחות משלמות פחות:
%5 הנחה – למשפחה המשתתפת ב-2 חוגים קבוצתיים; %7 הנחה – למשפחה
המשתתפת ב-3 חוגים קבוצתיים; %10 הנחה – למשפחה המשתתפת ב-4 חוגים
קבוצתיים.
הנחות למשפחות חד הוריות ולעולים חדשים )עד 3 שנים בארץ( - %15 .
הנחות באמצעות ועדת ההנחות של המינהל הקהילתי: כל בקשה תידון לגופה -
יש למלא טופס בקשה ולצרף מסמכים על מצב משפחתי, הכנסות וכד' )טפסים
ופרטים במזכירות המינהל הקהילתי(.
אין כפל הנחות. ההנחה אינה תקפה לחוגים פרטניים.
משפחה מבחינת רישום לחוגים מוגדרת כקרובים מדרגה ראשונה במשפחה
גרעינית – הורים וילדים )לא סבים, בני דודים(.
אי עמידה בתשלום:
במקרה של אי עמידה בכל התשלומים יהיה המינהל רשאי להפסיק את ההשתתפות
בחוג/ים לאחר מתן התראה של 7 ימים מראש. בכל העניינים הנוגעים להתחייבות זו
או נובעים ממנה תהיה סמכות לבתי המשפט בירושלים בלבד.
לתשלום הראשון יצטרף דמי רישום ח"פ בסך 99 ₪ למשפחה.
נגישות:
לכל פנייה או בעיה בנושא נגישות באחת מפעילויות המינהל יש לפנות לרכזת
הנגישות של המינהל הקהילתי.

 לתשלום הראשון יצטרף דמי רישום ח"פ בסך 99 ₪ למשפחה.


נגישות:
לכל פנייה או בעיה בנושא נגישות באחת מפעילויות המינהל יש לפנות לרכזת
הנגישות של המינהל הקהילתי.

 

חופשות, חגים ומועדים

חוגי המינהל הקהילתי פועלים במשך כל ימות השנה
למעט המועדים הבאים:
ערב ראש השנה וראש השנה 2018/9/11-9 :לא תתקיים פעילות.
יום כיפור 2018/9/19-18 לא תתקיים פעילות
סוכות - מערב סוכות עד לאחר שמחת תורה 2018/10/1-9/23 :
לא תתקיים פעילות.
פורים - 2019/3/21 לא תתקיים פעילות.
פסח - מערב חג ראשון עד לאחר חג שני 2019/4/27-20 :לא תתקיים
פעילות.
ערב יום השואה, 2019/5/1 - הפעילות תסתיים בשעה 00:19.
יום השואה, 2019/5/2 - לא תתקיים פעילות.
ערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, 2019/5/7 - הפעילות תסתיים
בשעה 00:19.
יום הזיכרון ויום העצמאות, 2019/5/9-8 - לא תתקיים פעילות.
ל"ג בעומר 2019/05/22 - לא תתקיים פעילות.
ערב שבועות ושבועות, 2019/6/9-7 - לא תתקיים פעילות.

 

חוגי ספורט, מחול ותנועה

מבוגרים, נוער, ילדים

חוג קפוארה

מורה- מאמן ‹ ישראל קדוש 0526876000
אומנות לחימה המשלבת אקרובטיקה, מוזיקה תנועה והגנה.
נגינה וקצב מיוחד במינו
הילדים נהנים משיעור מגוון ומעשיר מפתחים כישורי יציבות, קורדיציה,
כושר גופני, ביטחון עצמי ומסוגלות עצמית.

החוג מתקיים
באולם הספורט שלוחת המינהל רמות א', רחוב בובליק 26.

 

 

  גיל יום שעה מחיר לחודש
שנה א' קטנים 6-8 ה' 16:30-17:15 150 ש"ח 
שנה ב' קטנים 6-8 א' 17:30-18:15
שנה א' בוגרים 9-12 א' 16:30-17:30 150 ש"ח 
שנה ב' בוגרים 9-12 ה' 17:30-18:30 250 ש"ח 
18:30-19:30

 

קרב מגע

מאמן         יוסי שמואלי  0542516102

"לכל אדם הזכות להגן על עצמו" (איימי ליכטפלד יוצרת שיטת הלחימה ) לימוד טכניקות הגנה עצמית תוך ישום דגש על פיתוח כושר גופני, יציבות, קורדינציה וביטחון עצמי.

החוג מתקיים

בימי רביעי באולם הספורט בשלוחת המינהל ברמות א' רחוב בובליק 26.

ובימי שני באולם מעל הספרייה ברמות ב' ברחוב רקנטי 6.

 

גיל יום שעה  מחיר לחודש
גן חובה - כיתה א ב' 17:00-18:00 210 ש"ח
כיתה ב' - כיתה ו' ד' 16:30-18:00 260 ש"ח
כיתה ו'- כיתה ט' ב' 18:00-19:30 270 ש"ח
כתה י' - מבוגרים ד' 18:00-19:30 270 ש"ח
סדנא לנשים ב' 10 מפגשים  600 ש"ח לסדנא

 

הפועל רמות ירושלים בכדורסל

רכז הפועל רמות     בן צדיקלר    0528685466

מחלקת הנוער של "הפועל רמות" ירושלים חרטה על דגלה לקדם את הכדורסל בשכונת רמות. תוך שימת דגש על יסודות הכדורסל שילוב בתחרויות וליגות של איגוד הכדורסל והטמעת ערכים חברתיים וקהילתיים החשובים לקידום הנוער בשכונה ומעבר לאימונים ניתן דגש על פעילות גופנית נכונה והקניית כלים לבניית אישיותם של הילדים לעתיד העצמה התמודדות עם לחץ הצלחה וכישלון פעילות ערכית וחברתית של להיות חלק מקבוצה. מחלקת הכדורסל תפעיל חוגים נוספים בבתי הספר היסודיים: נועם בנים, מופת רמות אלון וממ"ד הרא"ל.

על כל נרשם לחתום על תקנון ההרשמה ופעילות לקבוצות של מחלקת הנוער של "הפועל ירושלים" בעת ההרשמה לקבוצות | החוגים פועלים עד סוף יוני | בחופשות ובחודש יולי יתקיימו מחנות אימונים ( השתתפות לבחירתכם ) | רכישת מדים תתבצע ע"י הפועל ירושלים.

 

גיל יום שעה מחיר לחודש

קט סל ב' 

כיתות ד'- ה' ב' 16:30-17:30 430 ש"ח 

ג' 17:00-18:30
ה' 15:30-17:00

קט סל א‘

כיתות ו‘ג' 15:30-17:00 430 ש"ח

ה' 17:00-18:30
ו'  12:30-14:00

נערים א

כיתות ט‘- י‘

א' 20:00-21:30 430 ש"ח
  ד' 19:30-21:00  
 

מוצ“ש

( שעון חורף)

שעה אחרי צאת השבת  

ביה“ס לכדורסל

כיתות ג'- ו' 

ב'

17:00-18:00 160 ש"ח
בית ספר נועם

ג'

13:00-14:00 130 ש"ח

 

מועדון הכדורגל הפועל קטמון

מופעל ע"י מדריכים מוסמכים בעלי ניסיון של שנים בתחום. הקניית ערכים ערכיים חברתיים ספורטיביים וסובלניים.

החוג יתקיים במגרש דשא סינטטי בשלוחת המינהל רמות א' רחוב בובליק 26 בימי גשומים / קרים במיוחד האימונים יבוטלו.

• חוג הכדורגל מסתים בסוף חודש יוני • קניית מדים תתאפשר בתחילת השנה ע"י המאמן .

 

גיל יום שעה מחיר לחודש
א - ב ב'+ה'

16:30-17:30
250 ש"ח 
ג- ד 17:30-18:30
ה-ז 18:30-19:30

 

קבוצת נשים הפועל קטמון

רמות בשיתוף עם הגבעה הצרפתית קבוצת הנשים "כוכב הצפון" מתאמנות
פעם בשבוע ע"י מאמנת מוסמכת.
בימי שני בשעה 00:22-30:20 בערב מחיר חודשי – 160₪
החוג יתקיים לחילופין במגרש דשא סינטטי בשלוחת המינהל רמות א' רחוב בובליק
26 ובאולם הספורט שבשכונת הגבעה הצרפתית
**החוגים פועלים עד סוף יוני.

 מחול משולש

חוגי מחול לילדות ונערות

מורות              הודיה כהן ושרה כהן 

בי"ס למחול בשלושה סגנונות ריקוד: בלט קלאסי, מחול מודרני וג'אז

החוג מתקיים

בסטודיו למחול קומה שניה במינהל קהילתי רמות ב' רח' רקנטי 6

יום ראשון 

 

שם הקבוצה גיל שעה  מחיר לחודש 
מודרנבלט 5-7 16:15-17:15
150


קלאסי צעירות 7-11 17:15-18:15
מודרני צעירות 7-11 18:15-19:15
קלאסי בוגרות 12 ומעלה  19:15-20:15
מודרני בוגרות 12 ומעלה 20:15-21:15

 

יום רביעי

 

שם הקבוצה  גיל  שעה מחיר לחודש
טרום בלט 2-3 15:45-16:30
150 ש"ח 


בייבי בלט 3-5 16:30-17:30
ג'אז צעירות 7-11 17:30-18:30
ג'אז צעירות 12 ומעלה 18:30-19:30
ג'אז מתקדמות 12 ומעלה 19:30-20:30

 

המחיר לשני שיעורים הינו 260 ₪ לחודש. ולשלושה שיעורים- 380 ₪ לחודש לפרטים נוספים ולייעוץ מקצועי: 0524741472

חוג בלט קלאסי

מורה ‹                                 לידיה פרידלנדר

חוג בלט מקצועי מועבר ע"י מורה וכאוגרפית מקצועית בארץ ובחו"ל

החוג מתקיים

בסטודיו למחול "בטהובן" - מעל קומת המשרדים במינהל הקהילתי רמות ב' רחוב רקנטי 6

 

גיל  שם הקבוצה יום  שעה  מחיר לחודש 
 4-5 שנים  טרום בלט   ב'  16:00-16:45  145 ש"ח
 כיתה א'- ב'  בלט  ב'+ה'   16:45-17:30  260ש"ח
 כיתה ג'- ו'  בלט מתקדמת  17:30-18:30  390 ש"ח
 כיתה ז' - י"ב'  פוינט  ב'  18:30-20:00  130 ש"ח
 כיתה ג'-ו'  להקה  ה'

 20:00-21:00

 

 

 130 ש"ח
 כיתה ז'- יב' פרטי ב'+ה' 21:00-21:30  445 ש"ח

 במהלך השנה יתקיימו שיעורים פתוחים.

בי"ס אלון למחול

החוג מתקיים

בסטודיו למחול קומה שניה במרכז הספורט רמות ב' (ישנה מעלית לנכים)
כתובת בכניסה למעלה- רחוב רקנטי 6 .
גישה לנכים - בכניסה מלמטה, רחוב אסירי ציון 3.

יום שני

 

גיל שם הקבוצה שעה מחיר לחודש
3-4 בלט בייבי 16:30-17:15
150 ש"ח


7-9 היפ הופ צעירות 17:30-18:30
13-15 היפ הופ נערות 18:30-19:30
15-18 היפ הופ מתקדמות 19:30-20:30
  מחול משולב נשים 20:30-21:30

יום רביעי

גיל שם הקבוצה שעה מחיר לחודש
7-9 מחול מודרני 16:30-17:30

150 ש"ח

10-13 מודרני ג'אז 17:30-18:30
13-15 מודרני ג'אז נערות 30 18:30-19:30
16-18 מודרני ג'אז מתקדמות 30 19:30-20:30
  מחול משולב נשים 30 20:30-21:30

 

המחיר לשיעור אחד בשבוע 150 ש"ח לחודש 

שני שיעורים בשבוע 260 ש"ח לחודש שלושה שיעורים בשבוע 380 ש"ח לחודש

*בתחילת השנה יגבה תשלום עבור תלבושת

**בסוף שנה יגבה תשלום למופע סיום שנה תבוא הודעה מוקדמת.

 

 חוג התעמלות ואקרובטיקה

מורה מאמנת            רחלי מזרחי מלכא: 0546897755

חוג מועבר ע"י מאמנת מוסמכת בהתעמלות קרקע ומכשירים חוג המשלב הנאה חווייתית עם לימוד כושר גופני ואלמנטים של אקרובטיקה שיווי משקל, גמישות, גלגולים סלטות וקפיצות בכל הרמות בקפצית.

החוג מתקיים

באולם הספורט שבמרכז הספורט ברמות ב' בכניסה מלמעלה- רחוב רקנטי 6 גישה לנכים- בכניסה מלמטה- רחוב אסירי ציון 2

 

גיל יום שעה מחיר לחודש
גן טרום חובה ד' 16:45-17:30 170 ש"ח
גן חובה א'  
כיתה א‘-ב‘ א'  ד' 16:00-16:45 265 ש"ח
כיתה ג‘-ד א' + ד' 17:30-18:15
כיתות ה‘- ו‘ א'  18:30-19:30 180 ש"ח
בנים א' + ד'  18:15-19:15 275 ש"ח 
קדם נבחרת- כיתה ז‘ ומעלה א'  19:00-20:00 295 ש"ח
נבחרת בוגרת ד'  19:00-20:00

 

נולד לשחות ללמוד לשחות וכולם מוזמנים בבריכת רמות

שיעור פרטי ב 99 ש"ח לשיעור!

"פרחי רמות"- לעידוד השחיה ברמות (מיועד רק לילדים ברמה של שיפור סגנון) ב 99 ש"ח לחודש!!!

שיעור קבוצתי בקבוצות קטנות 230 ש"ח

בהרשמה לשנה חודש יוני 2019 מתנה! מספר המקומות מוגבל

נבחרות | שיעורים פרטנים אפשרות גם לשיעורים בהפרדה בנים / בנות

לפרטים והרשמה מינהל קהילתי רמת אלון 050-7434464

 

 

רק עכשיו

 2000 ש"ח   מנוי שנתי לחדר הכושר  המשודרג 

א' - ה'  ו'  שבת

06:30 -13:00 מעורב

13:00-15:300 גברים 

15:30 -21:00 מעורב

21:00 -22:15 גברים 

06:30 -14:00 מעורב*

14:00-16:00 גברים* 

10:00-14:00  מעורב

21:00-23:00 גברים*

 

ישתנה לפי כניסת/ יציאת השבת ויפורסם 

* מכשירי  אירובי חדשים | טלוויזיות אישיות | מדריכים מקצועיים 

* פתוח ברצף בשעות 06:30-22:15 | 10 תשלוים ללא ריבית

* עיצוב חדש | אווירה נעימה ויחס אישי.

*טלח * הנהלת המינהל רשאית  להפסיק המבצע בכל עת ייתכנו שינויים בלוח הזמנים.

 

חיטובים    

ראשון שני  שלישי רביעי  חמישי שישי

07:00-07:55 ריקוד* מיכל (סטודיו קטן ) 

07:30-08:25

עיצוב**

אודליה

 07:00-07:55

פילאטיס 

אורית

 07:00-07:55

פילאטיס 

אורית

 07:30-08:25 

מניעת אוסטיאופורוזיס* אודליה

 07:00-07:55

עיצוב הגוף 

אורית*

07:00 -08:00 פילאטיס** אנה מונסה (סטודיו גדול) 

08:30-09:25 

עיצוב ותנועה** אודליה

 

 08:00-08:55 

עיצוב**

צביה ( סטודיו קטן) 

 08:00-08:55

עיצוב הגוף *

אורית

 08:30-09:25 

מניעת אוסטיאופורוזיס* אודליה

 08:00-08:55

פילאטיס דינאמי **

אורית

 08:00-08:55 

עיצוב**

אנה 

( סטודיו קטן)

 

 

 09:20-10:25 

פילאטיס*

אירנה

09:45-10:40

* *פלדנקרייז

אפרת

 

 09:00-10:25

זומבה*

אלה

 18:30-19:25 

פילאטיס ומתיחות** 

לאה

 18:15-19:10

פילאטיס* 

לאה

 18:00-19:25 

יוגה*

 18:00-18:55

פילאטיס 

אנה 

 18:30-19:25

* עיצוב טל

 

 19:30 - 20:25

עיצוב **

לאה

 19:30-20:25 

אירובי ועיצוב **

מורן 

 19:30-20::25

זומבה*

קרן

 19:00-19:55

התעמלות בונה עצם**

אנה 

 19:30-20:25 

* פילאטיס טל

 

 

 לתשומת לבכן יתכנו שינויים אנא עקבו אחר ההודעות

לא תותר כניסת מאחרות מעל 10 דק' מתחילת השיעור

. אין מעבר בין שיעורים שמתקיימים באותו הזמן משך שיעור 55 דק'

. יש להופיע לשיעור בבגדי ספורט ונעלי ספורט. קיום השיעור מותנה במינימום 3 משתתפות.

* מתאים לכל גיל ולכל רמה ** מתון-בינוני *** בינוני-מתקדם חיטובים בס"ד 19.

 

בריכת שייה מרכז הספורט רמות 

 

ראשון              שני          שלישי           רביעי                  חמישי               שישי           שבת           

חופשי 

05:20-06:55

חופשי 

05:20-06:55

חופשי 

05:20-06:55

חופשי 

05:20-06:55

חופשי 

05:20-06:55

חופשי 

05:20-06:55

חופשי 

05:20-06:55

מנוי זהב

07:05-08:00

מנויות זהב

07:05-08:00

מנוי זהב

07:05-08:00

מנויות זהב והתעמלות במים 

07:05-08:00

גברים

07:05-08:00

נשים 

07:05-08:00

 

נשים

08:10-09:00

גברים 

08:10-09:20

נשים

08:10-09:00

גברים 

08:10-09:20

נשים

08:10-09:00

גברים

08:10-09:10

 

נשים 18+

והתעמלות במים 

09:00-10:10 

 משרד החינוך

09:30-12:45

 

 נשים 18+והתעמלות במים 

09:00-10:0

 משרד החינוך 09:30-12:45   משרד החינוך 10:10-12:30  חופשי 09:20-12:50  מנויים 09:00-11:00

חופשי 18+

והתעמלות במים 10:20-11:10

 נשים 18+ 

והתעמלות במים 

10:00-11:00

 חופשי 

13:15-14:50

 נשים*

13:00-15:00

 חופשי

11:00-16:00

 חופשי

11:10-14:00

 חופשי 

והתעמלות במים 

13:40-15:50

 חופשי 11:10-14:000

 חופשי 

13:40-15:50

 חופשי 

13:15

14:50

 גברים 

15:15-17:15

 

 

 לימוד שחייה 

14:45-18:45 

 חופשי ולימוד שחייה

16:00-20:00


 לימוד שחייה 

14:45-18:45

 חופשי  ולימוד שחייה 

16:00-19:00

 בנות ולימוד שחייה 

15:00-17:20

   

 נשים 

19:00-20:50

 חופשי 

19:00-20:00

 חופשי לימוד שחייה והתעמלות בנים

19:00-20:00

 בנים ולימוד שחייה 

17:30-19:50

   

 גברים

21:00-22:15

 

 נשים 18+ והתעמלות 

20:10-22:15

 

 גברים 

20:10-22:15

 

 נשים 18+ והתעמלות 

20:10-22:15

 

 נשים 

20:00-21:30

 

 נשים *

21:00-22:30

גברים 

21:40-23:40

 

 גברים*22:40-24:30

 

יש להישמע להוראות המציל

המנוי הינו אישי ואינו ניתן להעברה 

ניתן להקפיא מנוי שנתי לתקופה מצטברת של 3 חודשים 

הנהלת הבריכה רשאית לשנות את לוח הזמנים 

חובה להשמיע לתקנון התלוי בבריכה

הורה מלווה חייב תשלום

אין לעשן או לאכול בשטח הבריכה 

הרחצה מותרת בבגדי ים תקיניים בלבד

הרחצה לבעלי שיער ארוך עם כובעי ים בלבד

ילד מגיל שנתיים  חייב בכרטיס 

 

לקבלת עדכונים שוטפים בענייני הבריכה שלחו בקשה ל: ramotsport@gmail.com

לפרטים נוספים: מינהל קהילתי רמות אלון 

ramotsport@gmail.com

02-5867662 

חפשו אותנו בפיייסבוק F 

 

משתנה במקביל לשינויים בכניסת ויציאת השבת ויפורסם.

 

ילדים מובילים שינוי

חוג מנהיגות סביבתית של החברה להגנת הטבע

במסגרת חוג ייחודי זה הילדים יהיו "כוח חלוץ" להובלת שמירת טבע בקהילה. המנהיגים
הצעירים מאמצים את פארק טבע ומורשת מצפה נפתוח הנמצא סמוך לגן הקיפוד, במטרה
לשמור עליו כשטח פתוח נגיש לציבור. הילדים יטיילו ויחקרו את החי והצומח במצפה נפתוח,
יילמדו על סוגיות שמירת טבע, ייפתחו כישורי מנהיגות ויפעלו לטיפוח האתר.
מבנה החוג: 10 מפגשים בני שעה וחצי ומפגש מסכם שהוא יום שיא לתושבי השכונה באתר.
מפגשי החוג מתקיימים בפארק טבע ומורשת מצפה נפתוח ובמינהל הקהילתי
גיל: כיתות ד'-ו'
מועד: פברואר עד אפריל. תאריכים מדויקים ייקבעו בהמשך
עלות: מחיר מסובסד של 350 ₪ בלבד לכל החוג!
לפרטים נוספים: אושרה עטיה, החברה להגנת הטבע 0528746417

 

 

יש לי יום הולדת רק פעם בשנה...

יש לכם יום הולדת? שמחה! ניתן לשכור חדר אצלנו במינהל

לפרטים: 025484100  אבשלום

 

מבוגרים| נוער | ילדים

חוגי מוסיקה, אמנויות ומחשבים

מרכז תרבות ואמנויות

ע"ש רמי אמיתי ז"ל

 חוגי מוסיקה עשירים מגוונים מיוחדים ומותאמים לכל רמה.

החוגים מתקיימים 

בחדרי מוסיקה המותאמים לצורכי וסוג החוג עם הכלים המתאימים.
המורים בעלי שם וניסיון של שנים.
החוגים ממוקמים בבנין המינהל הקהילתי רמות ב' רחוב רקנטי 6

 

כלי הנגינה שם המורה יום מחיר לחודש מיקום
גיטרה ארז ג‘ורג‘ דאלי א‘ או ב‘

400 ש"ח

שיעור 45 נק' 

חדר גיטרה מתחת למשרדי

המינהל בסמוך לאולם הזברה

תופים   ג'

300 ש"ח 

שיעור 30 דק' 

חדר-תופים
     

 400 ש"ח 

שיעור 45 דק'

 
 אורגנית  טניה פושומנסקי  ב' או ד'

 300 ש"ח 

שיעור 30 דק' 

 חדר אומנות קומה שניה 
פסנתר    

400 ש"ח 

שיעור 45 דק' 

 

 

להקה ייצוגית

 

 חבורת- הזמר "הרמוניה"

מנצח ‹                    שי בן יעקב

יום א' בשעות 19:45 - 22:45  | מחיר לחודש 180₪

"רמתיים"

מנצח ‹                       ר'יצרד שביציון

יום ב' שעות 20:00-22:45

ריקודי עם 

יום ג' בשעות 10:00-12:00  במינהל הקהילתי רמות ב', רח' רקנטי 6, בסטודיו למחול, קומה שניה.

 

 

צרו קשר:
  • מנהל קהילתי רמות אלון ע"ר
  • רחוב אברהם רקנטי 6 רמות ב'
  • ירושלים
  • 02-5484100
  • פקס:
מתנסנט חוגים הצהרת נגישות